Widtsköfle Café                                                                     

Statarlivet i Vittskövle

Statarna var fast anställda lantarbetare, vars lön till större 

delen utgick i form av naturaförmåner, så kallad stat.

 

Helt nära Vittskövle slott ligger två välbevarade statarlängor, i

folkmun kallade östra och västra stathusen, med vardera fyra

lägenheter. Längorna är från 1850-talet och byggda i korsvirke.

Husen är 25m långa och 8m breda som är ovanligt brett för 

sådana hus. En gång i tiden bodde alltså åtta familjer i dessa två

hus ( fyra familjer i  varje ) och en person som själv bott i 

huset under statartiden har berättat att det under en period

fanns 55 barn här!

 

Men statarna på Vittskövle gods hade det ganska bra och man 

kan också fortfarande se att varje rum hade en eldstad vilket 

var ovanligt. Varje bostadshus hade även ett intilliggande hus

som rymde fyra vedbodar, ett gemensamt svinhus med plats för

varsin gris ( 8 bås ) och på varje gavel på svinhuset fanns fyra

toaletter med plats för två så att man kunde sitta och "snacka

skit".

 

Widtsköfle Café är inrymt i den östra längan. I en vedbod finns

gårdsbutik, i en annan vedbod är det konstutställning och

svinhuset är idag en antik & kuriosabutik!

Östra och västra stathusen 

i vinterskrud.

 

Gaveln på det gamla 

svinhuset med de fyra

utedassen.